Afhandelen van klachten

Home Afhandelen van klachten

Afhandelen van klachten

Credit Management Benelux hecht veel waarde aan een snelle en correcte afhandeling van alle mogelijke klachten over onze diensten, omdat uw opmerkingen ons de kans bieden om onszelf te verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk om uw klacht schriftelijk aan ons te melden. Dit kan gedaan worden per post of per e-mail: office@creditmanagementbenelux.com. Een mail behoeft de voorkeur.

Bevoegde rechter Gerechtsdeurwaarders

Wanneer de behandeling van uw klacht niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kunt u zich wenden tot de Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam of Antwerpen.

Als Tuchtcollege is de Kamer van Gerechtsdeurwaarders bevoegd om uitspraak te doen op een klacht die de gerechtsdeurwaarder behandelt (de officiële vorderingen), maar ook wanneer de deurwaarder namens een incassobureau optreedt.

De kamer is niet bevoegd om:

  • Geef een zin door over de mogelijke aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder. Dergelijke claims moeten worden ingediend bij de bevoegde burgerlijke rechtbank.
  • Bijlagen verwijderen of het beschermde inkomstenniveau aanpassen.
  • De gerechtsdeurwaarders opdracht geven om de eventueel geleden schade te vergoeden.

Goed om te weten

Het indienen van een klacht schort de door de gerechtsdeurwaarder aangekondigde handhavingsmaatregelen, zoals beslag op onroerend goed en / of roerende goederen van de verkoop van in beslag genomen goederen en / of roerende goederen, niet op.